Co naše škola nabízí

 • příjemné, rodinné a podnětné klima
 • nadstandardní komunikaci mezi školou a rodiči

 • dvojjazyčnou (bilingvní) výuku předmětů

 • další cizí jazyk od druhé třídy

 • tým pedagogů s laskavým a profesionálním přístupem

 • třídy s nízkým počtem žáků - osobní a individuální přístup ke každému dítěti

 • školní poradenské pracoviště přímo v budově školy (školní psycholog, logoped a speciální pedagog)

 • práci s moderními výukovými pomůckami (interaktivní tabule, IPADy, mikroskopy …)

 • knihovna pro žáky v budově školy

 • školní klub a odpolední aktivity (možnost využití školní zahrady)

 • každoroční tematické školy v přírodě, plavecký výcvik, lyžařský kurz

 • zdravé a chutné stravování v budově školy (svačiny, obědy)

 • svoz školním autobusem