ŽIVOT ŠKOLY

Důležité termíny na rok 2016/2017

Ve školním roce 2016/2017 nás opět čeká spousta akcí. Mimo formální události, jako jsou dny otevřených dveří či zápisy do prvních tříd, je připraveno na každý měsíc několik vzdělávacích i zábavných akcí. Přehled připravených aktivit na aktuální měsíc naleznete v kalendáři.

Naše třídy a jejich aktivity

Jedním z nejdůležitějších pilířů je pro nás individuální přístup, proto udržujeme třídy s malým počtem žáků. Každý ročník má svou kmenovou třídu, která je vybavena širokou škálou odpovídajících pomůcek. Během školního roku jsou pořádány různorodé edukační akce, které jsou zaměřeny na jednotlivé třídy, ale i napříč ročníky.

Poradenství a užitečné rady

Od školního roku 2016/2017 škola zřídila novou službu v oblasti psychologického poradenství, které je realizováno školním psychologem působícím přímo v prostorech školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Máte dotaz nebo připomínku? Napište nám.

stanovíme si termín
V případě něčeho nepředvídatelného