Náš tým

Pavla Hajian
zřizovatelka ZŠ Wonderland Academy

Pavla Hajian má zkušenosti jako ředitelka a majitelka mateřské školky v Londýně, District Ealing. Dlouhodobě působila v mezinárodních jazykových školách a školkách. Je zřizovatelkou a ředitelkou mateřské školy Wonderland a zřizovatelkou základní jazykové školy Wonderland Academy. Je matkou pěti dětí. Otevřít více

Vlastní certifikát DPP (Diploma in Pre-school Practice) a absolvovala universitní kurz NVQ Level 3. Absolvovala všechny stupně Montessori vzdělávání. Absolvovala akreditovaný kurz Národního institutu dalšího vzdělávání (NIDV): kvalifikační kurz pro ředitele škol. Vystudovala specializační studium Enviromentální výchovy a získala titul Enviromentálního koordinátora škol. Je velkým fanouškem metody Step By Step.

Ředitelka je sama intenzivně zapojena do každodenního výukového programu a osobně dohlíží na dodržování veškerých předpisů a norem.

Jan Voda
ředitel ZŠ Wonderland Academy

PhDr. Jan Voda, Ph.D. má za sebou úhrnem 25 let zkušeností učitele, lektora, vedoucího dětského oddílu, rodiče a pedagogického lídra. Vystudoval učitelství pro 1. stupeň na PedF UK, učil na všech stupních škol včetně vysoké. 15 let působil v manažerské pozici, nejdříve na obecní, záhy na soukromé škole.

Je absolventem dlouhé řady kurzů dalšího vzdělávání a v jiných sám vyučuje. Je dvojnásobným finalistou Global teacher prize Česká republika, 2x vítězem na globálním fóru učitelů (Seattle 2015, Singapur 2018) a certifikován jako Microsoft Innovative Educator Expert. Otevřít více

Největší školou života jsou pro něj dvě vlastní, stále školou povinné děti. Stovky dalších prošly jeho rukama a i po letech se k němu vřele hlásí. Je zastáncem, propagátorem a průkopníkem pedagogických inovací a věří, že nic není nemožné a všeho, co opravdu chcete, můžete jednou dosáhnout.

Klára Kosová
zástupkyně ředitele pro věci administrativní, třídní učitelka 6. třídy, ČJ, OV

Klára Kosová vystudovala učitelství na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kombinaci český jazyk a tělesná výchova. Má zkušenosti s výukou na všech třech stupních. Působila mimo jiné na základní škole s rozšířenou výukou tělesné výchovy, kde byla třídní učitelkou třetí třídy a vedla hodiny bruslení a plavání. Po mnoho let se účastnila dětských letních i zimních táborů jako oddílová nebo sportovní vedoucí. V práci s těmi nejmladšími školními dětmi ji baví především velká míra jejich představivosti, přirozená zvídavost a přímočarý pohled na svět.

Otevřít více

Zkušenosti s předškolními dětmi načerpala při svém dvouletém pobytu v německém Mnichově, kde pracovala jako au-pair a pomáhala v mateřské školce. Je mámou 3 dětí.

Pokud potřebuje dočerpat energii, dělá tak nejraději v přírodě. Má ráda hory ve všech podobách, ať už v zimě na lyžích či v létě s batohem na zádech.

Šárka Ochmanová
zástupkyně ředitele, třídní učitelka 1. A třídy

Šárka Ochmanová vystudovala učitelství 1. stupně ZŠ na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Svoji profesi má ráda a stále ji baví. Není zastáncem dogmatického lpění na jednotlivých metodách, vybírá si náměty, které mohou obohatit výuku tak, aby byla efektivní, zajímavá a pestrá pro žáky. „Při výuce nepatří k nejdůležitějším faktorům metoda, učebnice či prostředí, ale osobnost učitele,“ tvrdí. Otevřít více

Má výhodu, že kromě českého státního školství poznala systémy výuky v mnoha různých zemích. Ať už ze strany rodiče během svého dvouletého pobytu ve Spojených státech, nebo v pozici učitele a posléze zástupkyně ředitele na soukromé ZŠ, kde byla zodpovědná za organizaci studijně jazykových pobytů ve Velké Británií a ve Španělsku. Měla příležitost vidět systém výuky ve školách Steva Jobse v Holandsku i Velké Británii včetně reálného využití iPadů ve výuce podporovaného přímo firmou Apple. V lednu 2016 se zúčastnila v Londýně kreativních workshopů na veletrhu BETT – největší evropský veletrh ICT ve školství.

Na druhou stranu, po zkušenostech s matematikou profesora Hejného, tvrdí, že i v Čechách můžeme být na mnohé hrdí. Standardně je zvyklá spolupracovat se školním psychologem na eliminaci rizikových faktorů (dysfunkce učení, problémové chování, šikana,…). Jejím cílem je vždy všeobecný rozvoj žáka a jeho vzdělání jako příprava na budoucí život.

Nicholas Jared Neild
Head of English, učitel 2. stupně, M, Fy, Bi, ICT

Nick Neild dokončil v roce 2009 Kalifornskou universitu v San Diegu (UCSD) se zaměřením na mikrobiologii. Během studia pracoval osm let jako vědec v oboru biotechnologie v San Diegu. V roce 2012 se zde stal manažerem komunity mladých praktikantů, kterou založil se svou budoucí ženou, jež pochází z České republiky. Pracoval také jako wellness trenér a rehabilitační pracovník a pomáhal postiženým lidem při učení základních schopností a jejich zařazování do běžného života.

Učitelské kariéře se začal věnovat v roce 2015. Pomáhal dospělým propuštěným vězňům s výukou základních oborů (matematika, vědy, angličtina), aby prošli závěrečnými testy střední školy. V roce 2018 se s rodinou přestěhoval do České republiky a začal učit angličtinu, biologii, chemii, tělesnou výchovu, výuku o zdraví a španělštinu od první do deváté třídy na základní škole Be Open s.r.o. Snaží se vždy efektivně pomáhat studentům, aby dokázali správně komunikovat a byli lépe připraveni pro náš měnící se svět, schopni uvažovat v souvislostech a porozumět kulturním rozdílům.Otevřít více

Nick rád medituje, táboří, chodí na túry, jezdí na kole či snowboardu, zahradničí, hraje deskové hry a tráví čas se svou rodinou. Je nadšený, že může být členem Wonderland týmu a pracovat společně s ostatními na zajištění inspirativního prostředí pro žáky.

Thurston Leeds
učitel angličtiny

Thurston Leeds se narodil v Corby, v centru Anglie, kde žil do svých 18 let. Poté se přestěhoval do města Lincoln, aby zahájil studium na University of Lincoln. Thurston získal bakalářský titul z dějin se zaměřením na moderní britskou sociální a kulturní historii. Po ukončení studia se přestěhoval do České republiky. Zde získal certifikát TEFL v The Language House s rozšiřujícím programem pro studenty a dospívající.

Otevřít více

Již během středoškolského studia Thurston pracoval v základní škole ve svém rodném městě, kde vypomáhal učitelům při každodenních činnostech. V Praze působil jako lektor na jazykové škole IWLS, spolupracuje také s Pražskou fotbalovou školou. Thurston vždy toužil pracovat s dětmi a učit je novým věcem a už se těší na spolupráci s těmi z Wonderland Academy. Je přesvědčen, že mu mimo jiné pomohou s poznáváním České republiky. Cítí se velmi spokojený a věří, že šťastný učitel je dobrý učitel!

Thurston miluje pěší turistiku, rád hraje fotbal a tráví volný čas se svými přáteli.

Breanna Kato
učitelka angličtiny

Breanna Kato se narodila v Kanadě, na západním pobřeží u Vancouveru. V roce 2015 absolvovala univerzitu Simona Frasera a získala bakalářský titul v oboru kriminologie a sociologie. Krátce po ukončení studia se přestěhovala do České republiky, kde získala certifikát TEFL od The Language House. Působila jako lektorka angličtiny na různých jazykových školách a dva roky pracovala jako učitelka na Gymnáziu mezinárodních a veřejných vztahů. V roce 2016 se Breanna přestěhovala z Prahy do Jižní Koreje, aby získala nové životní zkušenosti při výuce a práci s mladými žáky. Rovněž si užívala a poznávala korejskou kulturu, jídlo či tradiční korejské oděvy.

Po návratu do Prahy je Breanna ráda, že je součástí Wonderland kolektivu, a těší se, že bude dětem pomáhat učit se angličtinu a vyrůstat s ní.

Nikki Park
učitelka angličtiny

Nikki vyrostla v Massachusetts v USA. V srpnu 2014 získala bakalářský titul v oboru komunikačních studií na Bridgewater State University (MA, USA). Ihned po dokončení studia začala učit a tato práce ji od počátku velmi naplňovala. Má zkušenosti s formováním a výukou dětí a studentů od 3 měsíců do 17 let nejen v USA, ale také v Jižní Koreji a v České republice. Nikki absolvovala kurz terapeuta pro děti s poruchou autistického spektra ve Výukovém centru RCS v Naticku v Massachusetts, což považuje za velmi přínosné. Otevřít více

Nikki se přestěhovala do Prahy v zimě roku 2018 a získala certifikát TEFL a Young Learner v The Language House. Krátce po skončení kurzu začala pracovat jako učitelka v mateřských školách.
Ve svém volném čase ráda zpívá, vaří, cestuje a pobývá s přáteli. Má radost, že se připojila k týmu Wonderland Academy, a těší se, že pomůže dětem naplnit jejich sny.

Christopher Tricsli
učitel angličtiny

Christopher Tricsli je učitel angličtiny původem z Derby, malého města uprostřed Anglie, kde prožil celé své dětství. Titulu dosáhl ve Walesu, kde vystudovat geografii na Swansea univerzitě. První pracovní zkušenosti nabyl jako zaměstnanec banky. V roce 2014 se přestěhoval do Prahy, kde žije již déle než 5 let. Získal zde osvědčení k vyučování TEFL (v roce 2014) a DELTA (v roce 2019). Než začal pracovat pro základní školu Wonderland Academy, učil angličtinu v Caledonian Language School a působil také na Gymnáziu Na Zatlance, kde vyučoval historii a anglickou literaturu.

Ve svém volném čase hraje rád fotbal, tenis a na kytaru. Vzdělává se v oblasti české kultury, cestuje po zemi a zkouší se učit český jazyk. Kromě Prahy jsou jeho oblíbenými místy Olomouc a Šumava. Chris je pevně přesvědčen, že komunikace je klíčem ke zlepšování jazykových dovedností, a proto se snaží, aby jeho hodiny byly pro studenty co nejvíce komunikativní a zajímavé.

Stephanie Knight
učitelka angličtiny, Head of Art

Stephanie Knight se narodila v Coventry v Anglii. Studovala na univerzitě v Lincolnu, kde získala bakalářský titul v oblasti mediální produkce se specializací na film a fotografii. Po absolvování univerzity se Stephanie přestěhovala do České republiky, kde získala certifikát TEFL a Young Learners v pražském The Language House a působila jako soukromý učitel angličtiny.

Ve Wonderland Academy učí ve třídě předškoláků a pracuje jako vychovatelka školní družiny. Stephanie vždy ráda spolupracovala s dětmi různých věkových kategorií. Vedle výuky jazyka pořádala workshopy s filmovou a mediální tematikou a pracovala na letních dětských táborech. Doufá, že prostřednictvím vědomostí, které postupně získala, a díky své tvořivosti rozvíjí dětskou kreativitu a přináší dětem radost.

Markéta Malinová
učitelka španělštiny

Markéta Malinová vystudovala bilingvní česko-španělské gymnázium v Olomouci a magisterské studium Hispanistiky na FF UK v Praze. Dvoje letní prázdniny strávila ve Španělsku jako Au pair a vedle studia se dětem věnovala i nadále věnuje jako pedagog volného času a trenér zejména v oblasti sportu. Výuka španělštiny ve Wonderland Academy tak spojuje zvolený obor a práci s dětmi, což je kombinace, která ji naplňuje.

Sport (především basketbal) tvoří i velkou část jejího volného času, kromě trénování dětí sama ještě aktivně hraje.

Erika Salazar
učitelka angličtiny a španělštiny

Erika Salazar pochází ze Spojených států, a to konkrétně z mexicko-kalifornského pomezí. Hovoří tedy plynně anglicky i španělsky. Bakalářský titul obhájila na University of California v Los Angeles, certifikát pro výuku cizího jazyka TEFL získala v Praze.

Již během studia na vysoké škole pracovala v rámci univerzitních programů jako učitelka mladších školních dětí. Tehdy si uvědomila, že právě tato práce ji baví a naplňuje. S Wonderland Academy se rozhodla spolupracovat na základě přesvědčení, že se jedná o školu, která je odhodlaná pomáhat svým žákům na složité cestě ke vzdělání.

Erika o sobě říká, že je horlivá čtenářka, má ráda fotografování a vysokohorskou turistiku.

Barbora Bažilová
učitelka 2. stupně, M, Fy

Barbora Bažilová je od přírody člověk činorodý, čemuž odpovídá i rozsah studií. Kromě pedagogické fakulty UK, kde má vystudovaný obor učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ, kombinaci francouzský jazyk – matematika, vystudovala také VŠE (podniková ekonomika a management) a dokončila studium MBA pod záštitou univerzity v Lyonu. Pravidelně navštěvuje kurzy osobního rozvoje, efektivní komunikace a výchovných principů. Je jí blízký Montessori přístup, principy nenásilné komunikace, filozofie Jany Nováčkové (Respektovat a být respektován) a svobodné přístupy v učení.

Otevřít více

S výukou francouzštiny a matematiky má v různé podobě zkušenosti bezmála 10 let. Učila na ZŠ Brána jazyků, ve vzdělávacím centru Eden v Mníšku pod Brdy a působila jako lektorka v mnoha jazykových školách. V současnosti vede kurzy Trdlohrátek pro nejmenší děti a montessori kroužek v místních rodinných centrech (Komůrka, Pohoda, Kuřátko). Je mámou 3 skvělých dětí, které jí neustále otevírají dveře k dalšímu poznání.

Relaxuje v přírodě, nejraději v lese, na horách, na lyžích či na kole. Ráda cestuje a ochutnává. Obklopuje se milými lidmi a učí se žít tady a teď.

Marek Lansdorf
učitel 2. stupně, Bi

Marek Lansdorf vystudoval Pedagogickou fakultu na Karlově Univerzitě v Praze se specializací biologie a výchova ke zdraví. Během studia si uvědomil, že je velmi potřebné mít možnost více pomáhat žákům, kteří mohou mít potíže ve vztahu ke vzdělávání, a proto se rozhodl ke studiu speciální pedagogiky se zaměřením na logopedii na téže fakultě.

Během studií získal zkušenosti s tvorbou a aplikací preventivních programů pro základní a střední školy. Největší praxi ve vyučování biologie a výchovy ke zdraví dosáhl na Střední zdravotnické škole v Praze, znalosti ze studia logopedie uplatnil na pražské Základní škole logopedické. Otevřít více

Biologii s radostí vyučuje v přírodě a rád v dětech probouzí zvídavost. Velmi důležitá je pro něj zpětná vazba od žáků. Díky ní může výuku dále lépe směřovat. Tvrdí, že základním kamenem ve vyučování je bezpečné prostředí ve třídě.

Ve volném čase hodně cestuje, nejen po Čechách, a poznává přírodní krásy. Je zastáncem zdravého způsobu života, rád jezdí na kolečkových bruslích, čte a poznává kulturu a umění.

Lýdia Timková
učitelka 2. stupně, Ge, TV

Lýdia Timková pochází ze Slovenska. Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze, kde získala magisterský titul v oboru geografie a tělesná výchova. Už během studia ji naplňovala práce s dětmi, proto se věnovala vedení odpoledních sportovních kroužků na základních školách a zároveň působila jako trenérka karate.

Po dokončení školy odjela do USA a Kanady, kde dva roky pracovala jako au pair. Díky pobytu v cizích zemích s odlišnou kulturou nabyla kromě znalosti jazyka i řadu nových poznatků a zkušeností v oblasti výchovy a vzdělávání, což změnilo její pohled na svět jako takový. Vyzkoušela si i práci sportovního animátora v Řecku a absolvovala měsíční treking v Nepálu pod Mt. Everestem.

Její toulavé boty si ale opět našly cestu zpět do České republiky. Zvítězila touha učit. Těší se, že ve Wonderland Academy obohatí nejen svými zkušenostmi z cest výuku zeměpisu na 2. stupni.


učitelka němčiny

Olga Doubravová
vychovatelka školní družiny

Olga Doubravová vystudovala bohemistiku a učitelství českého jazyka, literatury a historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Také studovala základy psychologie a žurnalistiku, a to do narození první dcery.

Počáteční pracovní zkušenosti získala na Základní škole Věry Čáslavské se zaměřením na rozšířenou výuku tělesné výchovy a sportu. Poté přešla do oblasti žurnalistiky, kde se postupně vypracovala do šéfredaktorské pozice. Přispívala do různých deníků, týdeníků a měsíčníků, pořádala tiskové konference, připravovala PR projekty, působila jako tisková mluvčí Prahy 6, věnovala se aukční práci v galerii moderního umění. Životní cesta ji na čas zavedla i mimo Prahu, podlehla fenoménu farmářských trhů a věnovala se práci se dřevem. Nedílnou součástí tohoto podnikání se stalo i studium homeopatie a poradenství aromaterapie. Otevřít více

Přesto soustavně sledovala vývoj školství a k praktickému návratu do této oblasti ji přimělo narození vnučky. Zájem o vzdělávací systém vedl přes školu Montessori Mozaiku, poté nastoupila do týmu Wonderland Academy.

Preferuje laskavý přístup k dětem a zpětnou vazbu. Vyznává soustavnou individuální péči, kterou je nezbytné vtěsnat do střípků času mezi zájmovými kroužky. Zdůrazňuje nezpochybňování pocitů dítěte a posilování důvěry ve vlastní schopnosti a vlastní názor. Její motto zní: Jen opakovaný úspěch pomáhá přijmout a překonat neúspěch.

Zita Šťástková
vedoucí odpoledních aktivit

Zita Šťástková studuje obor řízení volnočasových aktivit na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V minulosti vystudovala Pedagogickou fakultu na Karlově Univerzitě v Praze obor vychovatelství se specializací výtvarná výchova. Vhodně volené výtvarné aktivity považuje za žádoucí a přirozenou cestu rozvoje kreativního myšlení všech dětí. Ráda spolupracuje s galeriemi v rámci galerijní edukace. Je autorkou námětu dětských knih, které vydalo nakladatelství Fragment a Librex. V každé své práci se snaží propojovat zábavu, výchovu a vzdělávání. Otevřít více

Má zkušenosti s tvorbou a vedením programů primární prevence rizikového chování, s realizací letních táborů a tematických programů pro dětská odpoledne. V pedagogické práci ráda využívá trojfázový model učení EUR, zapojení více smyslů a využití emocí. V pedagogice volného času vidí možnost vědomého rozšíření zkušeností a zážitků, které lze využít k rozvoji osobnosti žáků, k rozvoji komunikačních dovedností a spolupráce, ke změně postojů, prevenci problémového chování a stmelení kolektivu.

Během studia se ve svých závěrečných pracích věnuje aktuální problematice moderních technologií v dnešním světě dětí a mládeže, zejména problematice videoher a sociálních sítí.

V minulosti Zita Šťástková pracovala jako asistentka pedagoga v programu Montessori, učitelka ZŠ, lektorka primární prevence a lektorka výchovně vzdělávacího projektu Zdravá5 Nadačního fondu Albert.

Jan Kubín
lektor hudby

Jan Kubín je klavírista, saxofonista, kytarista a hudební skladatel. Je studentem konzervatoře Jana Deyla. Vyučoval klavír a kytaru na Scio škole v Dejvicích a také na škole Beehive.

Rád předává své znalosti a zkušenosti dále a rozvíjí mladé i starší hudební talenty. Ve Wonderland Academy bude vést v rámci odpoledních kroužků lekce piana a kytary.

Hudba je jeho prací i koníčkem. V současné době mimo jiné koncertuje s mnoha kapelami, jmenujme například kapely Lady Praga či Prague Buskmen.

Lukáš Pařík
lektor hudby

Lukáš Pařík je zpěvák, hudební skladatel a muzikálový herec. Má vystudovaný zpěv na Mezinárodní konzervatoři a dokončuje studium kompozice filmové a popové hudby na Pražské konzervatoři. Je autorem mnoha písní a rockového fantasy muzikálu Králové Avalonu hraného v pražském divadle Hybernia v sezóně 2015/2016.

Učení se věnuje už od svých 16 let a od roku 2017 organizuje veřejná vystoupení studentů.

K jeho hlavním zásadám patří snaha o rozvíjení dětské kreativity a představivosti. Ve Wonderland Academy je lektorem zpěvu, piana a kytary.

Kateřina Stočesová
školní koordinátorka

Kateřina Stočesová pochází z Podlesí u Příbrami. Vystudovala Střední zahradnickou školu v Mělníce a bakalářský titul získala na Vysoké škole tělovýchovy a sportu Palestra v Praze, zaměření sportovní a volnočasový pedagog.

Velké zkušenosti má s organizováním firemních, společenských, kulturních a sportovních akcí. Hodně času věnovala charitativní činnosti po celé České republice. Několik let například spolupracovala s Domovy pro seniory, pro které vymýšlela programy a aktivity. Není jí lhostejný ani osud zvířat, podporuje psí útulek v Tróji a stále spolupracuje se spolkem Gertrůdy, kde se tvoří krásné dárkové předměty. Výtěžek z jejich prodeje se věnuje na opuštěná zvířata.

Otevřít více

Vždy ji naplňovala práce s dětmi, sama je maminkou dvou dětí a jako certifikovaná cvičitelka golfu vedla kurzy předškolních a školních dětí.

Její největší vášní je kreativní činnost, tvoření, malování a vázání květin. Ve Wonderland Academy vede odpolední tvořivý kroužek “Tvoření s Kačkou”. U dětí oceňuje především jejich trpělivost a nadšení, s jakými při tvorbě přistupují k zadaným tématům. Působí také jako školní koordinátor při organizaci rozličných školních i mimoškolních akcí.

Ve svém volném čase ráda čte, ale úplně nejraději ho tráví s rodinou.

Michaela Kvasničková
školní psycholog

Michaela Kvasničková vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě UK. Studium si zpestřila Erasmus studiem na Middlesex University v Londýně a programem Work and Travel USA.

První pracovní zkušenosti s dětmi získala v dětských pavilonech v Lázních Velké Losiny, působila jako vedoucí na dětských táborech nebo au-pair v Anglii. Pracovala na Lince bezpečí, Lince důvěry KC RIAPS, pro Evropskou komisi v Bruselu, na Ministerstvu vnitra ČR nebo jako externí psycholog ČSA. V současnosti má vlastní soukromou praxi a také pracuje jako psycholožka a mediátorka v rodinném centru Pexeso, z.s. na Zbraslavi, a to s dětmi i dospělými.

Má 3 velmi aktivní děti. Ráda se hýbe, cestuje a objevuje, kde je co zajímavého. V poslední době propadla kouzlu karavaningu a jednou si pořídí i psa!

Dominika Kiene
logoped

Dominika Kiene vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. Po ukončení studia nastoupila na foniatrické pracoviště ORL kliniky na Bulovce. Jako klinický logoped pracovala také na Foniatrické klinice v Praze 2, FN 2.

S manželem, americkým diplomatem, pak žila dlouho v zahraničí. Na Bahamách působila ve Special Services Division jako logopedický konzultant pro sociálně slabší rodiny. V USA se zabývala výukou češtiny. Pracovala jako lektor češtiny v rámci Adult Education ve Virginii a ve škole Inligua, která připravovala diplomaty pro americká velvyslanectví ve světě. Otevřít více

Po návratu do Prahy pracuje v soukromé logopedické praxi. Pro soukromou kliniku LOGO pomáhala otevírat pražské pracoviště, spolupracuje s Canadian Medical Care jako klinický logoped pro děti a dospělé z vícejazyčného prostředí. Důležité jsou také zkušenosti z působení ve Speciálně pedagogickém centru pro děti s vadami řeči. V současné době působí jako klinický logoped v Praze 10 a intenzivně spolupracuje s různými bilingvními školkami.

Dominika je matkou dvou dospělých dětí. Syn pracuje v New Yorku a dcera studuje na umělecké universitě MICA v Baltimoru.

Alena Kozlerová
speciální pedagog

Alena Kozlerová vystudovala speciální pedagogiku na UJAK v Praze. Devět let pracovala s dětmi s poruchami chování v diagnostickém ústavě. V současné době působí jako speciální pedagog školního poradenského pracoviště na základní škole. Absolvovala mnohé kurzy, mimo jiné se seznámila s programem Kupoz (program na rozvoj pozornosti pro děti od 8 do 12let), či stimulačním programem Maxík (program pro předškoláky a žáky s odloženou školní docházkou). Otevřít více

Má ukončený výcvik rodinného poradce vedený Pražskou vysokou školou psychosociálních studií, tudíž nabízí rodičům intervenci v oblasti rodinného poradenství. Zajišťuje též etopedickou podporu a diagnostiku při nestandardním chování dětí, krizovou intervenci a podporu žáků s poruchami osobnosti, rodičům pak poradenství v oblasti prevence školní neúspěšnosti a reedukaci specifických poruch učení a chování. Spolupracuje s ostatními pracovníky poradenské služby a všemi pedagogickými pracovníky.

Ve volném čase ráda čte a pracuje s dětmi při různých mimoškolních aktivitách. Miluje Itálii :-).

Kateřina Židů
péče o nadané žáky

Kateřina Židů vystudovala judaistiku na HTF UK, ale oboru se nikdy nevěnovala. Má devítiletou dceru, od roku 2016 diagnostikovanou jako mimořádně nadanou. Od tohoto roku se problematice mimořádně nadaných dětí intenzivně věnuje. Absolvovala kurz Feuersteinova instrumentálního obohacování a kurz Systémové práce s nadanými žáky. V roce 2018 založila a vede Klub nadaných dětí při ZŠ Lupáčova.

Petra Rysková
Office Manager

Petra Rysková pochází z Vranovic u Rožmitálu pod Třemšínem. Již jako studentka se rozhodla trávit svůj volný čas s dětmi v mateřské škole a také v domově seniorů. Tyto dvě aktivity jí už tehdy dávaly obrovský smysl. Po ukončení střední školy se přestěhovala do Prahy, kde mnoho let působila jako vedoucí oddělení u zahraniční společnosti. Zde získala cenné zkušenosti s koordinací, motivací a vedením velkého týmu. Navíc se podílela na mnoha nejrůznějších projektech společnosti, zajišťovala a realizovala přednášky, workshopy a aktivity, a to nejen pro zaměstnance, ale také pro jejich děti. Ve svém často nabitém pracovním rozvrhu nezapomínala ani na pomoc nemocným či jinak znevýhodněným dětem a opuštěným zvířatům. Důkazem toho je řada úspěšných charitativních akcí, které se jí podařilo nejen uskutečnit, ale zároveň přesvědčit ostatní o tom, že každá pomoc má smysl.

Otevřít více

Sama je maminkou dvou dnes již téměř dospělých dětí. Svůj volný čas ráda tráví s rodinou na chalupě v jižních Čechách. Se svým psem se aktivně věnuje treibballu, což ji baví a je to pro ni ideální možnost, jak si vyčistit hlavu. Absolvovala kurzy floristiky a kaligrafie.

Na práci ve Wonderlandu ji velmi těší možnost reálného uplatnění svých dosavadních zkušeností nejen z administrativní sféry. Pracovat s dětmi a pro děti pro ni znamená úžasnou možnost dělat to, co je jí blízké a přináší jí radost.

Lucie Chladilová
hospodářka

Lucie Chladilová vystudovala střední zemědělskou školu ve Vyškově a po jejím ukončení se zaměřila na práci v administrativě. Pracovala například jako asistentka předsedy představenstva STROJEXPORTa.s. Má velmi kladný vztah k dětem a sama je maminkou tří dětí. Ve svém volném čase se věnuje rodině, chodí do přírody a příležitostně sportuje.

Marta Mikulecká
účetní

Marta Mikulecká vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a získala inženýrský titul v oboru Národní hospodářství. Již během studií vyrážela „na zkušenou“ do zahraničí. Jeden rok například strávila v Londýně a několik měsíců měla možnost pobývat na Long Islandu v New Yorku.

Po ukončení studií na VŠE se rozhodla zaměřit na oblast účetnictví a daňové problematiky. Pracovala v zahraniční společnosti na pozici účetní /mzdová účetní a poté nastoupila jako hlavní ekonom do organizace zaměřené na poskytování zdravotních služeb.

Je ráda, že může být nyní součástí Wonderland týmu a pomoci škole v oblasti ekonomie a účetnictví.

Michal Čížek
školník a řidič

Michal Čížek vyrůstal v Litoměřicích, kde hrál od malička závodně lední hokej a fotbal. Profesí je mechanik traťových strojů, několik let působil u Českých drah. Provozoval ale také hostinskou činnost a vyzkoušel si tak náročnou práci v soukromém sektoru.

Jeho velkou láskou zůstává celoživotně sport. V roce 1994 získal trenérskou licenci a začal působit u dětských a mládežnických klubů jako trenér fotbalu. Má zkušenosti s dětmi od 5 do 16 let. Momentálně je činný u 1.FK Příbram.

Z prvního manželství má syny Michala a Lukáše. V současném vztahu má s partnerkou Šárkou syny Jana a Jakuba. Pokud to čas dovolí, tráví ho s nimi co nejvíce v přírodě.

Jiří Plíva
řidič

Jiří Plíva zastává ve Wonderland Academy pozici řidiče školního mikrobusu. Svým pozitivním a přátelským přístupem dětem obohacuje všední den.

Vždy velmi rád sportoval. Mnoho let se věnoval judu, kde dosáhl na 3. dan. Jeho největší zálibou je však sběratelství a oprava starožitných hodin.

Josef Račák
řidič

Josef Račák

Lucie Podraská
výdej jídla

Lucie Podraská studovala na Střední škole elektrotechnické v Praze. Více než technické obory ji však lákala práce mezi lidmi. Cenné zkušenosti získala při práci v jednom z pražských hotelů. Denně se těší na školní děti, které ji obohacují svými nápady, ale také na svoje vnoučátka, jimž se často věnuje. Relaxuje především v přírodě, má velmi ráda zvířata.