Naši sponzoři

Rádi bychom poděkovali všem organizacím, ale především i jednotlivým fyzickým osobám, které přispěly svými dary k rozvoji Základní školy Wonderland Academy. Všech příspěvků a darů si velice vážíme. Jsme si vědomi, že pomáháte podporovat výchovu a vzdělávání našich dětí.

Naše poděkování patří:

  • všem rodičům, kteří obohacují rozličnými kulinářskými výtvory akce školy, mezi něž patří například vánoční koncert, letní slavnost či Halloween

  • manželům Veselým, kteří zasponzorovali dětem z Wonderland Academy celodenní výlet do pražské zoologické zahrady
  • rodičům Leonky Krejčí, kteří dětem z 1. A darovali trička. Těšíme se, že si je společně pokreslíme.
  • manželům Valsamisovým za zakoupení 30 ks anglických slovníků
  • paní Petře Anýžové za zajištění mikulášské nadílky pro naše žáky a za obohacení projektového vyučování 1. třídy
  • paní Petře Faltýnové, která obohatila školní vánoční výzdobu a darovala dětem výtvarné potřeby
  • paní Marcele Veselé za darování 30 balíků kancelářského papíru

  • pan Petru Vojtíškovi, který nám daroval kávovar do školní kanceláře
  • panu Davidovi Píchovi za zajištění florbalových hokejek pro naše žáky a za kávovar na recepci, který využívají rodiče, učitelé i návštěvy školy
  • všem rodičům, kteří buď finančními příspěvky či samotnými knihami podpořili vznik školní čítárny