Nezávazná přihláška

Tato nezávazná přihláška se netýká pouze budoucí 1. třídy. Můžete ji podat i do již bežících tříd.

Informace o dítěti

Informace o matce

Informace o otci

Základní škola Wonderland Academy, s.r.o. má právo zpracovávat bez souhlasu zákonných zástupců níže uvedené osobní údaje: Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona:

  • vedení školních matrik, vedení třídní knihy, záznamy z pedagogických rad
  • doklady související s přijímáním dětí, žáků, studentů ke vzdělání
  • kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, evidence lékařských posudků
  • evidence studia žáka – přijetí, průběh, ukončení studia, vysvědčení, evidenční listy dítěte