PRO UCHAZEČE

Jak se stát naším žákem:

V případě zájmu odešlete nezávaznou přihlášku ze školního webu nebo kontaktujte ředitele školy Jana Vodu na voda@wonderlandacademy.cz, tel.: + 420 724 980 809.

Zápis do 6. třídy: pátek 13. května 2022, 13:00 – 15:00

  • Na recepci školy budou na žáka čekat český a anglický vyučující.
  • Uchazeče provedeme naší školou, absolvují krátký skupinový pohovor a poté tři cca 20minutové testy, a to z matematiky, češtiny a angličtiny.
  • Ukončení zápisu je plánováno okolo 15:00 hodin.

Pravidla pro přijímání žáků do 6. ročníku:

  • Žáci jsou přijímáni dle volných kapacit.
  • Upřednostňujeme přijetí starších sourozenců našich současných žáků.
  • Další podmínkou je podpis smlouvy a obchodních podmínek současně s úhradou registračního poplatku a zálohy na školné.
  • Požadujeme adekvátní znalosti češtiny, angličtiny a matematiky. Škola poskytuje podporu zahraničním studentům v českém jazyce.

S výsledky zápisu seznámíme zákonné zástupce žáka v pondělí 16. 5. 2022, do konce týdne budeme uzavírat smlouvy s přijatými uchazeči.

Těšíme se na vás!

Školné a možnosti úhrad

Při platbě školného lze vybírat ze tří variant: měsíční, pololetní nebo roční školné. S dlouhodobější splátkou samozřejmě vzniká příznivější měsíční cena. Ve školném jsou zahrnuty některé kulturní a vzdělávací programy, odpolední English Club, čtenářský klub, klub zvídavých dětí a čeština pro cizince.

Nezávazná přihláška

Tato nezávazná přihláška se týká nejen budoucí 1. třídy. Můžete ji podat i do již běžících tříd.
Pravidla vstupního pohovoru vám ujasníme a pošleme pozvánku.